Mondial 1908
Borgo San Jacopo, 38R, Firenze, FI, Italia